Call Us : (+91) 0755 4096900-06 - Mail : bloggerspark@scratchmysoul.com

Vandana Bagchi : Blogs

Blog

Phir se aao Hanuman

Kyun Lanka ko jalaya tha?
Kyun Ravan ko haraya tha?
Aaj to jeet raha hai shaitaan
Roz jal rahey hain Raam
Roz ho raha hai Seeta ka apmaan
Aaj phir kyun ho maun ?
Bigar raha samaaj hai
Kisi ko nahin laaj hai
Bataao kya ilaaj hai
Kahan ho tum Hanuman ?
Sabko satta ki chaah hai
Jaanwar ban raha insaan hai
Sone ke bhaav pyaaz hai
Aag bani anaaj hai
Pani ka bhi akaal hai
Bujhe kaise nirdhan ki bhookh aur pyaas ?
Kahan ho tum Hanuman ?
Dhong andh vishwas ka prasar kar
Jhoote dharm ke aadhar par
Macha rahe hain hangam
Kahan chale gaye Hanumaan?
Agar Ravan ka hi raaj hai
Phir tumhara kya kaaj hai ?
Tumhe kaise maanu balwaan?
Kuch to hoga samadhaan?
Kahan ho tum Hanumaan ?

Post your comment

1 Comments

About The Author

Photograph

Vandana Bagchi

Home Maker/Housewife

Madhya Pradesh ,  INDIA

Born and brought up in Allahabad. Educated in Allahabad and Delhi. Taught in various reputed schools in Delhi, Mumbai and Shillong. Now enjoying retired life in Bhopal

View More 

Vodafone

Recent Blogs By Author

Sony